HƯỚNG DẪN TRA CỨU QUA SMS

SMS 8150 là dịch vụ truy vấn thông tin qua tin nhắn của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Chỉ với máy điện thoại thông thường, nhà đầu tư có thể dễ dàng tra cứu thông tin thị trường, thông tin tài khoản và nhận các thông báo về giao dịch phát sinh trong tài khoản cũng như thông báo về các dịch vụ của TVSI. Ưu điểm của TVSI SMS:
     - Dễ sử dụng
     - Không phải cài đặt
     - Chi phí rẻ.
     - Mọi lúc, mọi nơi
Các nội dung Tra cứu thông tin:
     - Giao dịch thị trường
     - Thông tin của mỗi cổ phiếu
     - Cấp lại mật khẩu đặt lệnh qua Contact Center
     - Tra cứu số dư chứng khoán
     - Tra cứu số dư tài khoản
     - Để nhận danh sách cú pháp nhắn tin, chỉ cần soạn:
     - TVSI HELP gửi tới 8150

Quý Khách hàng soạn tin nhắn (từ số Điện thoại đã đăng ký) và gửi tới số 8150 với cú pháp như sau:
Cú pháp Ghi chú
Để đăng ký nhận tin nhắn SMS TVSI DK SMS Áp dụng cho khách có 1 tài khoản
TVSI DK SMS So_TK_1, So_TK_2,… Áp dụng cho khách có nhiều tài khoản (bao gồm TK ủy quyền) sử dụng chung 1 số điện thoại nhận SMS
Để hủy nhận tin nhắn SMS TVSI HUY SMS Áp dụng cho khách có 1 tài khoản
TVSI HUY SMS So_TK_1, So_TK_2,… Áp dụng cho khách có nhiều tài khoản sử dụng chung 1 số điện thoại nhận SMS
Ví dụ 1: Khách hàng A có 1 tài khoản chính và 2 tài khoản ủy quyền đều sử dụng chung số Điện thoại nhận SMS. (000001, 000002, 000003).
     Khách hàng A đăng ký tin nhắn trên TK 02, TK 03:
     TVSI DK SMS 000002, 000003 gửi 8150
Ví dụ 2: KH A hủy đăng ký tin nhắn trên tất cả các TK của mình:
     TVSI HUY SMS (lưu ý: không cần ghi số TK) gửi 8150

• Mức phí cho việc nhận SMS thông báo giao dịch là 8.800 đồng/1 tài khoản/tháng, (chỉ áp dụng cho tài khoản có phát sinh giao dịch trong tháng)
  Lưu ý: Mỗi tháng TVSI sẽ tổng kết giao dịch, các tài khoản không phát sinh giao dịch trong tháng đó sẽ không mất phí SMS nhằm hỗ trợ quý Khách hàng giảm chi phí. Thời điểm thu cước SMS là đầu tháng kế tiếp
• Tin nhắn tới đầu số 8150 : 1.000 đồng/tin nhắn