THỰC TẬP SINH - TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt thông báo tuyển dụng 02 Thực tập sinh - Tư vấn tài chính doanh nghiệp như sau:

Mô tả công việc
- Tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp như:
- Phân tích tài chính doanh nghiệp; Định giá cổ phiếu; phân tích ngành….
- Nghiên cứu các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán;
- Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu giới thiệu dịch vụ tư vấn,
sắp xếp cuộc gặp, tiếp xúc DN để xác định nhu cầu;
- Tham gia thực hiện chào bán dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu thực tế phát sinh.
Yêu cầu công việc
- Sinh viên năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng (ưu tiên sinh viên học tại các trường Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học kinh tế Quốc dân).
- Đọc, hiểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh: chứng chỉ C hoặc tương đương.
- Sử dụng thành thạo Excel, Word...
- Khả năng giao tiếp tốt.
Quyền lợi
1. Được đào tạo về hoạt động CTCK;
2. Được đào tạo về nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp;
3. Được đào tạo kỹ năng thực hiện nhiệm vụ;
4. Được thực hành và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếp xúc khách hàng, ky phân tích, quản năng trình bày vấn đề, kỹ năng tổng hợp – phân tích;
5. Được tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
6. Cơ hội có thu nhập nếu thực hiện thành công chào bán dịch vụ.
7. Thời gian thực tập: Tối thiểu 03 tháng
Hồ sơ bao gồm
1. CV ghi rõ quá trình học tập, công tác và kinh nghiệm làm việc