Thông tin chứng khoán
Tìm kiếm thông tin
  
08/12/2016 -
TIN THỊ TRƯỜNG
 
Thông tin chứng khoán
Tìm kiếm nâng cao    Chứng khoán OTC

Tên doanh nghiệp : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AGRIBANK)
Nơi niêm yết : OTC
Dữ liệu ngành : Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


Công ty
Vốn chứng khoán
Chỉ số tài chính
Báo cáo tài chính
Tin tức
Giao dịch nội bộ
Tra cứu giá
Biểu đồ kỹ thuật
 
  Tháng báo cáo   Năm báo cáo
  Qúy báo cáo   Loại báo cáo


Đơn vị giá x1000 (VND)


Tên văn bản Loại báo cáo Năm báo cáo
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2008
Agribank:Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2008
Agribank:Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2007 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2007
Agribank:Báo cáo tài chính quý 3 năm 2007
Báo cáo tài chính năm 2007 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2007
Agribank:Báo cáo tài chính năm 2007
Báo cáo thường niên năm 2007 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2007
Agribank:Báo cáo thường niên năm 2007
Báo cáo tài chính năm 2006 Báo cáo doanh nghiệp công bố 2006
Agribank:Báo cáo tài chính năm 2006
 
Mạng lưới hoạt động  |  Câu hỏi thường gặp  |  Liên hệ  |  Bản công bố rủi ro  |  Sơ đồ website |  Cơ hội nghề nghiệp   
Bản quyền năm 2006 - 2015 thuộc Tân Việt (TVSI). Tất cả các quyền. Những nhãn hiệu và thương hiệu là tài sản riêng của TVSI.
Việc sử dụng trang web này được dựa trên sự chấp thuận của Chính sách Bảo mật của TVSI.