TVSI ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

icon folderTin TVSI
icon clock09/06/2023
Thực hiện quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ngày 08/06/2023, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho các năm tài chính 2021, 2022, 2023.

Chi tiết thông tin, vui lòng xem tại đây  
Trân trọng. 

TVSIBài viết liên quan