TVSI tổ chức thành công Đại hội cổ đồng thường niên 2023

icon folderTin TVSI
icon clock31/05/2024
Chiều ngày 23/6/2023 vừa qua, tại Hội sở số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, TVSI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với sự tham gia đông đủ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông.
 
Tại Đại hội, các cổ đông đã lần lượt nghe, thảo luận và thông qua các Báo cáo hoạt động, kết quả 2022, Kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát. Đại hội cũng đã thống nhất bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên TVSI 2023
Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Trân trọng.  


Bài viết liên quan