Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 02.10.2023

02/10/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo danh sách các mã chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại TVSI, chi tiết tại file đính kèm dưới đây. 

Danh sách này áp dụng từ ngày 02/10/2023 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Chi tiết thay đổi các tỷ lệ ký quỹ, Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 1885 để được trợ giúp.

Trân trọng. 

Chứng khoán Tân Việt