Điều chỉnh DMKQ

09/11/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục ký quỹ áp dụng cho mã chứng khoán VIX tại TVSI:

Thời gian áp dụng: 10/11/2023 cho tới khi có thông báo thay thế.

Quý NĐT cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI, liên hệ với Chuyên viên chăm sóc tài khoản hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 1885 để được trợ giúp.

Cảm ơn Quý NĐT đã sử dụng dịch vụ của TVSI.