Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phẩn Sorbitol Pháp - Việt

icon folderTin TVSI
icon clock17/05/2024

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-HCVN ngày 05/04/2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt).

1. Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

-  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

-    Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm,  Nội

- Điện thoại: 024 39330076

2. Tổ chức  vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng

-  Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp  Việt

- MST: 3900914957

-  Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An,  Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: (0276) 3856789

3. Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột

4. Vốn điều lệ: 165.042.063.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

5. Vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (tính theo mệnh giá) 71.262.030.000 đồng tương ứng 43,18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp  Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8. Cổ phần chào bán

-    Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-    Tổng số lượng cổ phần chào bán: 7.126.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,18% vốn điều lệ

-    Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai thông thường

-    Giá khởi điểm đấu giá: 13.031 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt đồng

một cổ phần)

-    Bước giá: 1 (Một) đồng

-    Bước khối lượng: 1 (Một) cổ phần

-    Tỷ lệ đặt cọc: Tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng  mua tính theo giá khởi điểm

9. Đăng  tham gia  Nộp tiền đặt  cọc

-    Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 07/05/2024 đến 16h00’ ngày 17/05/2024

-    Địa điểm tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 17, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, HN

10. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-   Nhà đầu  nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 17, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, HN chậm nhất 15h00’ ngày 23/05/2024

11. Tổ chức đấu giá

-   Thời gian khai mạc: 9h00’ ngày 27/05/2024

-   Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.

Nhà đầu  tham gia đấu giá mua cổ phần  thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn; www.vinachem.com.vn  www.tvsi.vn  www.sorbitol.com.vn

TVSIBài viết liên quan