Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại TVSI dưới hai hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

NỘP TIỀN MẶT TRỰC TIẾP

> Nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của TVSI
Khách hàng đến các địa điểm giao dịch của TVSI và làm theo hướng dẫn.
> Nộp tiền mặt vào tài khoản phục vụ nhà đầu tư mà TVSI mở tại các Ngân hàng
Khách hàng có thể đến các Ngân hàng trên toàn quốc và nộp tiền vào tài khoản phục vụ nhà đầu tư mà TVSI mở tại các Ngân hàng.
Nội dung giấy nộp tiền ghi như sau:
  - Tên người hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
  - Số tài khoản :
  - Tại Ngân hàng :
  - Nội dung : Chuyển tiền cho ……… (tên khách hàng) ….. Số tài khoản…..(số tài khoản giao dịch của khách hàng tại TVSI)
Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có tài khoản giao dịch số 044C000001 chuyển 10 triệu đồng đến tài khoản của mình tại TVSI như sau:
Số tiền  : 10 triệu đồng
Tên người hưởng  : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
Số tài khoản  : 0430100092100002
Tại  : Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nội dung  : Chuyển tiền cho Nguyễn Văn A, số tài khoản 044C000001

CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản phục vụ nhà đầu tư mà TVSI mở tại các Ngân hàng. Nội dung chuyển tiền viết giống như hướng dẫn nêu trên.
Khách hàng cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản từ một tài khoản chứng khoán khác mở cùng tại TVSI.

Danh sách các tài khoản phục vụ nhà đầu tư TVSI mở tại các Ngân hàng

Tỉnh, Thành phố Ngân hàng Số tài khoản Tên tài khoản
Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội 0430100092100002 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viêt Nam – Hội Sở Chính 0011001954698 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành 12210000647380 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Ba Đình 12610000161365 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đại La – PGD Hòa Mã 27910000399480 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội 0081111368368 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội 0571102713009 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội 0061066868003 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Techcom bank – Chi nhánh Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 19025894473022 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Đà Nẵng 40400000222268 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Hải Phòng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viêt Nam - Chi nhánh Hải Phòng 0031000911590 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng 0910100092100001 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Bình Định Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Quy Nhơn 0600100092100001 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viêt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh 0071004663960 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh 0010100092100002 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn 0030100092100001 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Bình 0350100092100001 CTCP Chứng khoán Tân Việt
ĐakLak Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh ĐakLak 0231000562496 CTCP Chứng khoán Tân Việt
Vĩnh Long Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long 0550100092100001 CTCP Chứng khoán Tân Việt