HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP THÔNG TIN QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CONTACT CENTER - CC)

Khách hàng gọi điện thoại tới Trung tâm dịch vụ khách hàng qua số tổng đài : 19001885
Khách hàng sẽ được nghe hướng dẫn từ tổng đài tự động :
 • Ấn phím một ( 1) để chọn tiếng Việt
 • Ấn phím hai ( 2) để chọn tiếng Anh
TRƯỜNG HỢP 1: CÁC GIAO DỊCH TRONG GIỜ LÀM VIỆC
Với số điện thoại đã đăng ký:
 • Nhấn phím 1 : Đặt lệnh
 • Quý khách hàng có thể thực hiện các giao dịch sau:
 • Đặt/Huỷ/Sửa lệnh Mua/Bán chứng khoán
 • Thực hiện bán lô lẻ
Nhấn phím 2 : Thực hiện Giao dịch tiền và Chứng Khoán
Quý khách hàng có thể thực hiện các giao dịch sau:
 • Ứng trước tiền bán
 • Yêu cầu chuyển tiền từ Tài khoản chứng khoán tới Tài khoản ngân hàng.
 • Chuyển khoản nội bộ.
Nhấn phím 3 : Tra cứu thông tin tự động
 • Tra cứu cho số TK mặc định( TK chính chủ)
 • Số dư tiền: Nhấn phím 3-1-1
 • Kết quả giao dịch trong ngày: Nhấn phím 3-1-3
 • Kết quả giao dịch 1 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-1
 • Kết quả giao dịch 2 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-2
 • Kết quả giao dịch 3 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-3
 • Các thông tin khác : nhấn phím 3-1-5
Tra cứu cho số TK mặc định( TK được ủy quyền)
 • Số dư tiền: Nhấn phím 3-2-1
 • Số dư chứng khoán: Nhấn phím 3-2-2
 • Kết quả giao dịch trong ngày: Nhấn phím 3-2-3
 • Kết quả giao dịch 1 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-1
 • Kết quả giao dịch 2 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-2
 • Kết quả giao dịch 3 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-3
 • Các thông tin khác : nhấn phím 3-2-5
Nhấn phím 4: Tra cứu thông tin thị trường
 • Chỉ số chứng khoán: Nhấn phím 4-1
 • Quý khách có thể tra cứu thông tin về chỉ số VNINDEX, HNX,…
 • Giá chứng khoán: Nhấn phím 4-2
 • Quý khách hàng có thể tra cứu giá hiện tại,giá quá khứ, giá khớp cao nhất, giá khớp thấp nhất,giá khớp trung bình, giá tham chiếu của mã chứng khoán bất kỳ
 • Lịch thực hiện quyền: Nhấn phím 4-3
 • Quý khách hàng có thể tra cứu: Quyền đã được thực hiện về CK, tiền, quyền mua thêm trên từng TK khách hàng và của từng mã CK từ trước tới bây giờ.
 • Thông tin từ các công ty niêm yêt: Nhấn phím 4-4
 • Quý khách hàng có thể tra cứu: các chỉ số cơ bản của các công ty niêm yết trên HOSE, HNX, UPCOM như:Nghành nghề hoạt động chính,số lượng CP hiện dang lưu hành, tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN, chỉ số P/E,…..
 • Thông tin đấu giá: Nhấn phím 4-5
 • Quý khách hàng có thể tra cứu:Kết quả đấu giá của TT qua các các năm và hiện tại, Lịch các đợt đấu giá sắp điễn ra
Nhấn phím 5 : Tư vấn và trợ giúp
 • Mở TK và đăng ký dịch vụ mới: Nhấn phím 5-1
 • Mở TK : Quý khách hàng được tư vấn và hướng dẫn quy trình mở TK trực tiếp, mở TK online. Đăng ký dịch vụ mới: Quý khách được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ như: cầm cố CK, đấu giá, Yêu cầu bán cổ phiếu lô lẻ,đăng ký mua CK phát hành thêm)
 • Tư vấn đầu tư: Nhấn phím 5-2
 • Trợ giúp sử dụng dịch vụ: Nhấn phím 5-3
 • Quý khách hàng được trợ giúp các dịch vụ như
 • Quý khách hàng có thể tra cứu: Quyền đã được thực hiện về CK, tiền, quyền mua thêm trên từng TK khách hàng và của từng mã CK từ trước tới bây giờ.
 • Hướng dẫn sử dụng, cài đặt ,Reset Itrade home,Itrade- pro
 • Quản lý số cổ đông
 • Môi giới OTC
 • Và các dịch vụ khác
Quay số nội bộ: nhấn phím 0
 • Quý khách hàng có thể nhấn phím 0 / số máy lẻ để được gặp nhân viên trợ giúp theo yêu cầu
Với số điện thoại chưa đăng ký:
Quý khách vui lòng lựa chọn các nhánh giao dịch sau:
Nhấn phím 4 : Tra cứu thông tin thị trường
 • Chỉ số chứng khoán: Nhấn phím 4-1
 • Quý khách có thể tra cứu thông tin về chỉ số VNINDEX, HNX,…
 • Giá chứng khoán: Nhấn phím 4-2
 • Quý khách hàng có thể tra cứu giá hiện tại,giá quá khứ, giá khớp cao nhất, giá khớp thấp nhất,giá khớp trung bình, giá tham chiếu của mã chứng khoán bất kỳ
 • Lịch thực hiện quyền: Nhấn phím 4-3
 • Quý khách hàng có thể tra cứu: Quyền đã được thực hiện về CK, tiền, quyền mua thêm trên từng TK khách hàng và của từng mã CK từ trước tới bây giờ.
 • Thông tin từ các công ty niêm yêt: Nhấn phím 4-4
 • Quý khách hàng có thể tra cứu: các chỉ số cơ bản của các công ty niêm yết trên HOSE, HNX, UPCOM như:Nghành nghề hoạt động chính,số lượng CP hiện dang lưu hành, tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN, chỉ số P/E,…..
 • Thông tin đấu giá: Nhấn phím 4-5
 • Quý khách hàng có thể tra cứu:Kết quả đấu giá của TT qua các các năm và hiện tại, Lịch các đợt đấu giá sắp điễn ra
Nhấn phím 5: Tư vấn và trợ giúp
 • Mở TK và đăng ký dịch vụ mới: Nhấn phím 5-1
 • Mở TK: Quý khách hàng được tư vấn và hướng dẫn quy trình mở TK trực tiếp, mở TK online
 • Đăng ký dịch vụ mới: Quý khách được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ như: cầm cố CK, đấu giá, Yêu cầu bán cổ phiếu lô lẻ,đăng ký mua CK phát hành thêm
 • Tư vấn đầu tư: Nhấn phím 5-2
 • Trợ giúp sử dụng dịch vụ: Nhấn phím 5-3
 • Quý khách hàng được trợ giúp các dịch vụ như:
 • Hướng dẫn sử dụng, cài đặt ,Reset Itrade home,Itrade- pro
 • Hướng dẫn thay đổi thông tin
 • Quản lý số cổ đông
 • Môi giới OTC
 • Các dịch vụ khác
 • Quay số nội bộ: nhấn phím 0
 • Quý khách hàng có thể nhấn phím 0 –ext để được gặp nhân viên trợ giúp theo yêu cầu
 • Nhấn * để quay về danh mục trước
TRƯỜNG HỢP 2: CÁC GIAO DỊCH NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC
Với số điện thoại đã đăng ký:
Quý khách vui lòng lựa chọn các nhánh giao dịch sau:
Nhấn phím 3 : Tra cứu tự động
Tra cứu cho số TK mặc định( TK chính chủ)
 • Số dư tiền: Nhấn phím 3-1-1
 • Số dư chứng khoán: Nhấn phím 3-1-2
 • Kết quả giao dịch trong ngày: Nhấn phím 3-1-3
 • Kết quả giao dịch 1 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-1
 • Kết quả giao dịch 2 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-2
 • Kết quả giao dịch 3 ngày trước: Nhấn phím 3-1-4-3
 • Các thông tin khác : nhấn phím 3-1-5
Tra cứu cho số TK mặc định( TK được ủy quyền)
 • Số dư tiền: Nhấn phím 3-2-1
 • Số dư chứng khoán: Nhấn phím 3-2-2
 • Kết quả giao dịch trong ngày: Nhấn phím 3-2-3
 • Kết quả giao dịch 1 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-1
 • Kết quả giao dịch 2 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-2
 • Kết quả giao dịch 3 ngày trước: Nhấn phím 3-2-4-3
Nhấn phím 4: Tra cứu thông tin thị trường
 • Chỉ số chứng khoán: Nhấn phím 4-1
 • Quý khách có thể tra cứu thông tin về chỉ số VNINDEX, HNX,…
  • Lưu ý : Cách nhập mã số tài khoản và mã số xác thực:
   Hệ thống thông báo "Vui lòng nhập mã số khách hàng và kết thúc bằng phím #": Quý khách nhập 7 chữ số (bao gồm 6 chữ số cuối cùng của tài khoản + thêm số 1, sau đó nhấn phím #. Ví dụ: TK 044C023456 sẽ nhập 0234561#. Nếu nhập sai 3 lần hệ thống sẽ tự động đầy cuộc gọi trở lại danh mục trước.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP THÔNG TIN QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (Chi tiết)