Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại TVSI, Khách hàng cần thực hiện mở Tài khoản giao dịch chứng khoán. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong những phương thức sau:
 • 1. Mở tài khoản tại Sàn giao dịch: Khách hàng tới các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của TVSI
  • Khách hàng mang theo Chứng minh nhân dân (bản gốc, không quá 15 năm) tới TVSI để ký hợp đồng mở tài khoản.
 • 2. Đăng ký mở tài khoản trực tuyến: Khách hàng thực hiện theo trình tự sau:
  • Khách hàng đăng ký thông tin mở tài khoản tại https://www.tvsi.com.vn/home/DangkyMoTaikhoan
  • Thực hiện điền các thông tin cơ bản theo hướng dẫn
  • Khách hàng chuẩn bị 1 Chứng minh nhân dân (bản gốc, không quá 15 năm)
  • TVSI liên hệ với Khách hàng để thực hiện ký hợp đồng dựa trên các thông tin do Khách hàng cung cấp
Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán gồm:
 1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản)
 2. Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ (01 bản)
 3. Và các giấy tờ sau:
  Khách hàng
  Cá nhân
  Trong nước
  • Chứng minh nhân dân bản gốc hoặc bản sao có công chứng của chủ hợp đồng và người được uỷ quyền (nếu có)
  Khách hàng
  Tổ chức
  Trong nước
  • Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng): 01 bản
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính (bản sao có công chứng): 01 bản.
  • Nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho người được ủy quyền đứng tên chủ tài khoản (đối với công ty cổ phần)
  • Bản sao CMT/Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ tài khoản và người được ủy quyền
  Khách hàng
  Cá nhân
  nước ngoài
  • Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch của cá nhân: 1 bản
  • Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 1 bản
  • Phiếu thông tin cá nhân đầu tư nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp: 1 bản
  • Bản sao Hộ chiếu hoặc ID : 01 bản
  Khách hàng
  Tổ chức
  nước ngoài
  • Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch của tổ chức: 1 bản
  • Giấy đăng ký mã số giao dịch: 1 bản
  • Phiếu thông tin về tổ chức đầu tư nước ngoài : 1 bản
  • Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài : 1 bản
  • Giấy chỉ định người đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài : 01 bản sao
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh tại nước sở tại: 1 bản sao
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (nếu có) : 1 bản sao
  • Giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam (nếu có) : 1 bản sao
  • Điều lệ của Quỹ đầu tư (nếu tổ chức là quỹ đầu tư) : 1 bản sao
  • Bản sao hộ chiếu và quyết định bổ nhiệm của các cá nhân liên quan (có dấu tổ chức): 01 bản