Ông Hồ Bửu Phương
Chủ tịch HĐQT
- Thạc sỹ Kế toán – ĐH Swinburne – Úc
- Cử nhân Kế toán – ĐH Kinh tế TP. HCM
- Cử nhân Luật Kính tế - ĐH Luật TP. HCM
- Kiểm toán viên hành nghề VN – CPA

- 10/5/2017: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2014: Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2012: Tổng Giám đốc Công ty CP Quỹ đầu tư An Phát
- 2008: Phó Giám đốc CN Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2007: Giám đốc Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Công ty CP Chứng khoán Tân Việt – CN. Hồ Chí Minh.
- 1999: Chủ nhiệm Kiểm toán – Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
- 1994: Kiểm toán viên Cao cấp – Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
Ông Nguyễn Tiến Thành
Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ Quản lý Phát triển –Asian Institute of Management – Philipines
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD

- 2016: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
- 2014: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2009: Phó Tổng Giám đốc Kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2008: Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2007: Giám đốc DVCK Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 1994: Trưởng Phòng Kế toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ QTKD – ĐH KTQD Hà Nội.
- Kỹ sư Tin học – ĐH Tổng hợp Sofia, Bulgari

- 2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
- 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Ngân hàng Ngoại Thương.
- 1993: Chuyên viên Nghiên cứu phát triển và Phân tích hệ thống
Ông Lê Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ QTKD- Chương Trình Cao học Việt – Bỉ
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – HV Ngân hàng

- 2017: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2008: Giám đốc tài chính - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2007: Phó phòng Tài chính kế toán - Ngân hàng Vietcombank
- 2005: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ngân hàng Vietcombank – CN. Vĩnh Phúc.
- 2001: Kiểm soát viên P. Thanh toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Ông Trần Việt Đức
Thành viên HĐQT
- Chuyên gia quản trị – Đại học Harvard – Hoa kỳ
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Xã hội và Nhân văn
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2004: Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam
- 2001: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam
- 1998: Trợ giảng Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- 1996: Kiểm toán viên Công ty Deloitte & Touch – Hoa Kỳ
- 1992: Phó phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam
TT DANH SÁCH CBNV Số CCHN LOẠI CCHN Ngày cấp
1 Nguyễn Tiến Thành 00273/QLQ Quản lý Quỹ 16/06/2009
2 Nguyễn Việt Cường 00256/QLQ Quản lý Quỹ 16/06/2009
3 Nguyễn Văn Dũng 00192/QLQ Quản lý Quỹ 17/04/2009
4 Lê Thanh Tùng 001515/MGCK Môi giới 04/01/2011
5 Đỗ Danh Thanh 002222/MGCK Môi giới 24/07/2012
6 Nguyễn Kim Thư 003012/MGCK Môi giới 27/04/2015
7 Đào Văn Tuân 003045/MGCK Môi giới 27/05/2015
8 Nguyễn Xuân Hương 001923/MGCK Môi giới 22/09/2011
9 Hà Đức Trung 002867/MGCK Môi giới 06/02/2015
10 Nguyễn Thanh Tú 002623/MGCK Môi giới 18/04/2014
11 Trịnh Thị Thục Anh 002834/MGCK Môi giới 20/01/2015
12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 00063/PTTC PTTC 02/03/2009
13 Doãn Thị Chà My 001674/MGCK Môi giới 15/04/2011
14 Nguyễn Thị Bình 00770/MGCK Môi giới 06/05/2009
15 Nguyễn Văn Nguyên 001430/MGCK Môi giới 13/12/2010
16 Vũ Thu Hiền 01138/MGCK Môi giới 29/09/2009
17 Đỗ Đình Tứ 001762/PTTC PTTC 07/01/2011
18 Nguyễn Thị Bích 001176/QLQ Quản lý Quỹ 20/11/2014
19 Hoa Thị Hà Hải 00923/PTTC PTTC 06/05/2009
20 Nguyễn Thị Hà 001090/QLQ Quản lý Quỹ 11/04/2014
21 Mai Thị Hồng 00517/PTTC PTTC 16/03/2009
22 Đào Thị Thu Huyền 001131/QLQ Quản lý Quỹ 29/07/2014
23 Trần Thị Cẩm Hạnh 002862/MGCK Môi giới 06/02/2015
24 Nguyễn Minh Dương 001673/MGCK Môi giới 15/04/2011
25 Phạm Thị Kim Dung 002626/MGCK Môi giới 18/04/2014
26 Nguyễn Đăng Hoài 00260/QLQ Quản lý Quỹ 16/06/2009
27 Nguyễn Thị Kim Thanh 000989/QLQ Quản lý Quỹ 19/07/2013
28 Lại Cao Phương Minh 001728/PTTC PTTC 04/08/2010
29 Hoàng Thị Thanh Trúc 00275/QLQ Quản lý Quỹ 16/06/2009
30 Đỗ Ngọc Hoàng Yến 00849/PTTC PTTC 15/05/2009
31 Nguyễn Thị Hường 002153/PTTC PTTC 04/03/2015
32 Trần Thu Vân 00279/QLQ Quản lý Quỹ 16/06/2009
33 Nguyễn Thị Nhàn 002625/MGCK Môi giới 18/04/2014
34 Thân Tố Quyên 002717/MGCK Môi giới 01/09/2014
35 Nguyễn Thị Uyên 002730/MGCK Môi giới 01/09/2014
36 Trương Hiếu An 002731/MGCK Môi giới 01/09/2014
37 Lại Văn Trung 00219/QLQ Quản lý Quỹ 17/04/2009
38 Cao Thị Hồng Huệ 002232/MGCK Môi giới 08/08/2012
39 Phạm Phú Cường 002869/MGCK Môi giới 06/02/2015
40 Nguyễn Văn Cường 001406/MGCK Môi giới 16/11/2010
41 Nguyễn Hồng Duyên 001156/QLQ Quản lý Quỹ 01/10/2014
42 Hoàng Thị Hồng Phương 00776/MGCK Môi giới 06/05/2009
43 Lê Tiến Tiên 001159/QLQ Quản lý Quỹ 07/10/2014
44 Hoàng Thị Kiều Trang 002624/MGCK Môi giới 18/04/2014
45 Bùi Thị Phương Thảo 002835/MGCK Môi giới 20/01/2015
46 Vũ Anh Tú 01190/PTTC PTTC 30/07/2009
47 Hà Bỉnh Biếu 01024/MGCK Môi giới 12/08/2009
48 Huỳnh Hán Quang 01130/MGCK Môi giới 24/09/2009
49 Nguyễn Thụy Thanh Bình 00772/MGCK Môi giới 06/05/2009
50 Cao Thị Kim Quy 002672/MGCK Môi giới 28/06/2014
51 Nguyễn Thị Bảo Khánh 01161/MGCK Môi giới 12/10/2009
52 Bạch Hải Anh 001548/MGCK Môi giới 25/01/2011
53 Vũ Thị Hải Yến 01160/MGCK Môi giới 12/10/2009
54 Trần Trung Nam 002791/MGCK Môi giới 16/04/2015
55 Nguyễn Anh Việt Toàn 003182/MGCK Môi giới 14/09/2015
56 Nguyễn Nam 002251/MGCK Môi giới 06/09/2012
57 Trịnh Khôi 00212/PTTC PTTC 13/03/2009
58 Phạm Thị Minh Hường 00881/MGCK Môi giới 28/05/2009
59 Nguyễn Đình Tăng 001768/PTTC PTTC 25/01/2011
60 Nguyễn Minh Sáng 003058/MGCK Môi giới 29/05/2015
61 Ngô Ngọc Hưng 003237/MGCK Môi giới 21/10/2015
62 Nguyễn Văn Tuấn 002503/MGCK Môi giới 18/11/2013
63 Đỗ Thanh Hương 002773/MGCK Môi giới 28/08/2014
64 Hoàng Văn Điệp 002800/MGCK Môi giới 30/12/2014
65 Lê Duy Phong 00775/MGCK Môi giới 06/05/2009
66 Nguyễn Hồng Khanh 001828/MGCK Môi giới 28/07/2011
67 Lê Đắc An 00063/PTTC PTTC 02/03/2009
68 Trần Hữu Thành 001505/MGCK Môi giới 04/01/2011
69 Tạ Minh Phương 00778/MGCK Môi giới 06/05/2009
70 Hoàng Thị Lan Anh 01034/MGCK Môi giới 12/08/2009