Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) sau 10 năm thành lập và hoạt động đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Từ số vốn điều lệ ban đầu 55 tỷ đồng, đến năm 2017, vốn điều lệ đã nâng lên 500 tỷ đồng, năng lực tài chính ngày càng vững mạnh. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình, trải qua nhiều sự biến động của thị trường chứng khoán, TVSI đã đứng vững và phát triển mạnh mẽ với kết quả hoạt động lãi 10 năm liên tục, thị phần và khách hàng tăng trưởng. TVSI được biết đến là công ty chứng khoán triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến đầu tiên và tốt nhất thị trường hiện nay, các dịch vụ chuyên biệt đã được khách hàng cùng các tổ chức uy tín trong và ngoài nước chứng nhận, vinh danh.

Giải thưởng
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY QUA CÁC CON SỐ
Vốn điều lệ Tỷ đồng
..
Doanh thu Tỷ đồng
..
Lợi nhuận Tỷ đồng
..
Tổng tài sản Tỷ đồng
..