STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Nhân viên Môi giới và Phát triển thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Long, Quy Nhơn 20 Tuyển dụng liên tục
2 Chuyên viên phát triển phần mềm Hà Nội 02 28/02/2018
3 Giám đốc môi giới / Trưởng phòng môi giới Hà Nội / TP. HCM 02 28/02/2018
4 Chuyên viên Dịch Vụ Tài Chính Hà Nội 01 28/02/2018
5 Chuyên viên Dịch vụ chứng khoán Hà Nội 05 28/02/2018
6 Chuyên viên Dịch vụ chứng khoán Hồ Chí Minh 02 28/02/2018
7 Tuyển thực tập sinh phòng môi giới & phát triển thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. HCM 20 28/02/2018