STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Nhân viên Môi giới và Phát triển thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Long, Quy Nhơn 20 Tuyển dụng liên tục
2 Chuyên viên phát triển phần mềm Hà Nội 02 15/08/2017
3 Giám đốc môi giới / Trưởng phòng môi giới Hà Nội / TP. HCM 02 15/08/2017
4 Chuyên viên Dịch Vụ Tài Chính Hà Nội 01 15/08/2017
5 Chuyên viên PR Marketing Hà Nội 01 15/08/2017