• Xác thực Khách hàng
  • Kiểm tra thông tin
  • Bổ sung thông tin và đăng ký dịch vụ
  • Kích hoạt tài khoản

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

  • * Chứng minh thư/Căn cước công dân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
  • * Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, ảnh chụp ở chế độ bình thường không phóng to/ thu nhỏ.
account cccd
account cccd
Tải ảnh lên Tải lại CHỤP / TẢI ẢNH
Tải ảnh lên Tải lại CHỤP / TẢI ẢNH

  • * Thiết bị có camera và gương mặt của Quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
Chụp ảnh
  • * Quý khách vui lòng chỉnh sửa lại nếu thông tin chưa chính xác
Số chứng minh thư * 
Họ và tên *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Giới tính* 
Ngày sinh *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Ngày cấp *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Nơi cấp * 

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Nơi ĐKHKTT *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Địa chỉ liên hệ* 

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Ảnh CMT/CCCD:

Mặt trước
Mặt sau
Ảnh khuôn mặt

Để TVSI hiểu Bạn ?

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

?
?
?
Đăng ký dịch vụ
Số điện thoại *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Email *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc nàyThông tin liên quan đến Hoa Kỳ
Thông tin ngân hàng

Ngân hàng 1*

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này


Ngân hàng 2

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này