Là dịch vụ nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Với triết lý đầu tư sử dụng nhiều phương pháp như: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, và dựa trên kỳ vọng lợi nhuận và chấp nhận rủi ro của khách hàng TVSI sẽ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với chiến lược và yêu cầu của từng đối tượng khách hàng.

Những ưu điểm vượt trội dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư tại TVSI:

..
Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm
..
Tuân thủ tuyệt đối đạo đức nghề nghiệp, hành động vì khách hàng.
..
Nhạy bén với biến động thị trường.
..
Hiệu quả đầu tư vượt trội.